Salmon, G. (2019). Freshwater Decline. Policy Quarterly, 15(3). doi:10.26686/pq.v15i3.5682